Danmark

Ansökan om CPR-nummer

För att betala skatt i Danmark behöver du få ett skattepersonnummer (CPR-nummer). Detta ansöker du om på olika sätt beroende på om du ska pendla eller flytta till Danmark. 

Om du flyttar till Danmark kan du läsa mer under avsnittet Folkbokföring.

Om du ska pendla till Danmark är det nödvändigt att du fått ditt anställningskontrakt innan du gör ansökan om CPR-nummer. Vid vissa tillfällen kan den danska skattemyndigheten SKAT acceptera ett tillfälligt kontrakt mellan anställd och arbetsgivare så länge den innehåller all nödvändig information. 

Ansökan om CPR-nummer kan du antingen fylla i online eller som blankett, och finns att hitta på SKATs hemsida. Utöver ditt anställningskontrakt behöver du även bifoga:

 • Pass eller nationellt ID-kort 
 • Uppehålls- och arbetstillstånd (om du är medborgare i ett land utanför EU/EES)
 • Personbevis eller familjebevis (om du är gift)

Du kan inte få ditt CPR-nummer förrän det är max 21 dagar kvar tills du ska påbörja ditt danska arbete, och du kan inte göra ansökan om det är längre än 60 dagar kvar till din första arbetsdag. 

 

Full eller begränsad skatteplikt

Huruvida du väljer att flytta eller pendla kan även påverka nivån av din skatteplikt i Danmark, eftersom du kan vara antingen fullt eller begränsat skattepliktig.

Generellt är du fullt skattepliktig om du:

 • Bor i Danmark permanent
 • Vistas i Danmark i minst 6 månader i sträck
 • Är utsänd till utlandstjänstgöring av dansk myndighet, kommun eller staten 

Begränsat skattepliktig är du istället om du exempelvis:

 • Arbetar i Danmark för en dansk arbetsgivare men bor i ett annat land (då beskattas löneinkomsten från den danska arbetsgivaren i Danmark när arbetet utförs i Danmark)

Tänk även på att om du är begränsat skattepliktig i Danmark, har du med stor sannolikhet full skatteplikt i ett annat land – i detta fall i det land du bor permanent. Då förväntas du uppge även dina danska inkomster i din självdeklaration där.

Beräkning av skatt och avdrag

Den inkomst som är skattepliktig i Danmark är både personlig inkomst såsom lön, pension, värde av olika personalförmåner, och kapitalinkomst såsom inkomst från ränta eller uthyrning av egendom. Du kan även göra avdrag för saker som avgift till fackförening och a-kassa, samt utgifter i förhållande till arbetsresor.

Läs mer om avdrag här.

I övrigt beräknas din skatt utifrån information från din arbetsgivare, penning-/realkreditinstitut samt dina egna upplysningar genom TastSelv-funktionen hos SKAT. Kom ihåg att du alltid har möjlighet att göra ändringar bland dina upplysningar om dina förutsättningar skulle förändras. 

Läs mer om danska skatteförhållanden för nordbor på Nordisk eTax och Hallo Norden, samt på danska skattemyndigheten SKATs hemsida.

 

Ditt danska anställningsavtal bör innehålla:

 • Arbetsgivarens namn och adress
 • Den anställdes namn och adress
 • Arbetsplatsens adress
 • Arbetstitel eller beskrivning av arbetsuppgifter
 • Datum för anställningens startdatum (och slutdatum vid projektanställning) 
 • Den anställdes rättigheter - t.ex. i förhållande till lön under semester
 • Regler som varsel för uppsägning
 • Lön, tillägg, pension, tid för utbetalning
 • Arbetstider (dagliga eller veckovis) samt eventuella avtal för övertidsarbete
 • Angivande av gällande kollektivavtal eller andra överenskommelser
 • Andra viktiga faktorer som kan påverka anställningsförhållandet
 • Fackliga avtal

I Danmark förhandlas avtal mellan arbetsmarknadens parter i de enskilda branscherna, och löper på mellan ett och fyra år. Som utgångspunkt ska arbetsgivaren också följa avtalets regler när det gäller eventuellt icke organiserade medarbetare.

Många som arbetar i Danmark är anställda under funktionærloven, som innehåller lagar kring anställningsförhållandet när det kommer till saker som uppsägning, sjukdom, föräldraledighet samt konkurrens- och kundklausuler.

När det kommer till lön kan den fastställas på olika sätt. Dels individuellt, mellan dig och din arbetsgivare, dels kollektivt genom avtal med ditt fackförbund. Många avtal inkluderar även förmåner av olika slag. Generellt innebär en heltidstjänst i Danmark 37 timmars arbetsvecka, men maxgränsen är 48 timmar. 

Det kan hända att ditt anställningskontrakt innehåller paragrafer om att arbeta i flera länder. Du kan då ombes skriva under på att du inte får ta ett deltidsarbete i Sverige, samtidigt som du är anställd i Danmark. Detta beror på att din danska arbetsgivare underställs svensk socialförsäkringslag om du också arbetar i Sverige, och därför kan bli tvungen att betala svenska arbetsgivaravgifter på din lön.

Läs mer om detta hos Öresunddirekt

 

För att kunna få dagpenning när du blir arbetslös måste du uppfylla de danska reglerna, som kräver att du:

 • är registrerad som arbetssökande vid ditt lokala jobcenter från den första dagen du är utan arbete
 • har varit medlem i en a-kassa i minst ett år
 • har varit anställd som löntagare i minst 52 veckor under de senaste tre åren (om du är heltidsförsäkrad), eller har varit anställd som löntagare i minst 34 veckor under de senaste tre åren (om du är deltidsförsäkrad)
 • har utövat egen näringsverksamhet i väsentlig omfattning under en motsvarande period
 • står till förfogande för arbetsmarknaden (exempelvis att du ska söka och kunna ta emot arbete)
 • bekräftar jobbsökning varje vecka på Jobnet.dk.

 

Om du har varit arbetslöshetsförsäkrad i ett annat nordiskt land, kan du under vissa omständigheter räkna med din utländska försäkringsperiod när du ansöker om dansk dagpenning.

Läs mer om dagpenning i Danmark på borger.dk.

 

I Danmark är de vanligaste bostadsformerna lejebolig (hyreslägenhet), ejerlejlighed (ägarlägenhet) och andelslejlighed (andelslägenhet). 

Hyreslägenheter hyrs ut av både allmänna och privata hyresvärdar som förhåller sig till olika lagverk. 

Andelslägenheter köper man rätten att bo i, och ägandet gäller alltså en del av fastigheten som helhet. Fastigheten drivs av en förening, och som andelsägare betalar du en avgift som går till fastighetens drift varje månad. Generellt är andelslägenheter billigare att köpa eftersom priset inte bestäms av marknaden, men något dyrare när det kommer till månadsavgift.

När du köper en ägarlägenhet blir du också del av en ägarförening, men denna förening har främst i syfte att stå för gemensamma utgifter som underhåll och renovering, och har i jämförelse med andelsföreningen mindre inflytande på medlemmarna. Vad gäller priser är en ägarlägenhet vanligtvis dyrare att köpa, men har en lägre månadsavgift än en andelslägenhet.

 

Om du flyttar från Sverige till Danmark ska du registreras i den danska folkbokföringen, samt anmäla flytten till Skatteverket i Sverige. Du ska anmäla flytt senast fem dagar efter att du har flyttat till Danmark så länge du uppfyller villkoren för att bli folkbokförd.

Om du är medborgare i ett annat nordiskt land och flyttar till Danmark från ett annat nordiskt land ska du folkbokföras i Danmark om du ska vistas i landet i mer än sex månader. Du har dessutom rätt att bli folkbokförd i Danmark om du ska vistas i landet i minst tre månader.

För att folkbokföra dig i Danmark går du till International House Copenhagen eller Borgerservice i den kommun du flyttar till. Där ansöker du inte bara om ett CPR-nummer, utan även ett sundhedskort och ett europeiskt sjukförsäkringskort som visar att du har rätt till sjukvård enligt det danska systemet.

Om du flyttar från ett nordiskt land behöver du ha med dig:

 • Pass eller annan legitimation
 • Ditt personnummer i det land du flyttar från
 • Den adress du flyttar från
 • Din adress i Danmark 

Som i Sverige består det danska pensionssystemet av flera olika typer av pension. Däremot brukar inte sparandet fördelas som i Sverige. Generellt är den offentliga delen av pensionen mindre i Danmark, och det är inte lika vanligt att arbetsgivaren bidrar till en arbetsmarknadspension. Det är därför istället vanligare att det privata pensionssparandet är mer omfattande. Se till att undersök vad ditt anställningsavtal innefattar när det kommer till pension så att du kan anpassa ditt privata pensionssparande i fall du skulle vilja komma närmre det svenska systemet.

Läs mer om pension i Danmark här.

 

När du får ett arbete i Danmark är det några saker du bör få gjort så snart som möjligt. Det kan också vara bra att hålla koll på i vilken ordning det är bäst att göra dem. Som en tumregel kan du följa ordningen nedan för att få allt du behöver på plats så smidigt som möjligt.

 

1. Anställningsavtal – detta kräver den danska myndigheten att du har på plats innan du ansöker om att få det danska personnumret, som du bland annat behöver för att betala skatt i Danmark. Läs på extra noga om vad ditt avtal säger om saker som arbete i flera länder, pension och föräldraledighet. 

2. Ansökan om skattekort och personnummer – som i Danmark kallas CPR-nummer (Centrale Personregister) – fungerar även lite som en preliminär självdeklaration. Du använder alltså samma blankett för att ansöka om personnummer och skattekort, och det är därför även där du fyller i uppgifter om dina arbets- och inkomstförhållanden. Skulle din situation förändras kan du gå in och ändra bland de uppgifter du angivit i efterhand. 

3. Sundhedskort – I samband med CPR-nummeransökan kan du även, om du flyttar till Danmark, få det danska sundhedskortet som du använder när du söker dansk sjukvård. Om du istället pendlar till Danmark för att arbeta behöver du ansöka om ett ”særligt sundhedskort” för att få tillgång till sjukvård i Danmark. Det kan du göra här.

4. Bankkonto och NemID – För att kunna få din lön utbetald behöver du upprätta ett danskt bankkonto alternativt ett specifikt pendlarkonto hos din svenska bank. Du bör även se till att ditt konto registreras som ett ”NemKonto” – vilket är den typ konto som de danska myndigheterna kan göra överföringar till vid behov. NemID fungerar som en digital signatur som du kan få genom din danska bank när du upprättar ditt konto, alternativt Borgerservice eller International House Copenhagen. Det är även NemID man använder sig av för att logga in i olika datasystem hos bland annat myndigheter. 

5. A-kassa – Om du arbetar i Danmark bör du gå med i en dansk a-kassa. Var noga med att du är medlem i den danska a-kassan från och med din första arbetsdag, och kom ihåg att se till att ditt danska medlemskap tar vid där ditt svenska slutar så du undviker glapp. Om du är osäker på vilken dansk a-kassa du bör gå med i kan du jämföra olika alternativ här. Om du ska bo kvar i Sverige och arbeta i båda länderna kan det också vara nödvändigt för Försäkringskassan i Sverige att göra en utredning om var du ska vara socialförsäkrad, så kom ihåg att meddela Försäkringskassan om ditt arbete i Danmark.