Nordiska medborgare har mycket gemensamt – både kulturellt och när det kommer till språklig förståelse. Som utgångspunkt kan de flesta danskar, norrmän och svenskar förstå varandra, så länge man talar långsamt och tydligt.

Just språket är en av konkurrensfördelarna med att söka jobb i de nordiska länderna. Man ställs ofta mot sökanden från hela världen, men till sist har språket betydelse – medvetet eller omedvetet – när man ska välja nya medarbetare. Även på arbetsplatser där koncernspråket är engelska spelar det roll att kunna kommunicera och ha en kulturell förståelse för förhållandena i landet. Att ha ett socialt nätverk betyder också större chans för en nöjd medarbetare.

Jobbsituationen

Utbudet av jobb varierar från bransch till bransch i de nordiska länderna. På vår jobbdatabas kan du få en överblick över situationen i de tre länderna och hitta lediga jobb.

Regler

Många unga tycker det är oöverskådligt med oklara regler, löne-, och boendesituationer när det kommer till att flytta till ett annat land.

Nedan har vi listat ett antal användbara länkar, om du överväger att flytta till ett annat nordiskt land. Utöver det kan du med fördel delta i vår kompetensgivande kurs, där du förbereds för att arbeta i Norden.

Användbara länkar: