För verksamheter

Vill du ha tillgång till kvalitetsarbetskraft? Då är Nordisk Jobstart+ lösningen.

Projektet matchar din verksamhet med utexaminerade kandidater, som både är professionella och besitter den senaste kunskapen inom sina yrkesområden.

Varför Nordisk Jobstart+?

Enligt den norska arbetsförmedlingen NAV har nästan 1 av 10 norska verksamheter under de senaste åren upplevt rekryteringsproblem på grund av för få kvalificerade ansökanden. Det vill Nordisk Jobstart+ ändra på genom att ge din verksamhet tillgång till nyutbildade från hela Norden. Nordisk Jobstart+ hjälper din verksamhet att hitta passande kandidater bland utexaminerade. Kandidaterna har den senaste kunskapen inom sina yrkesområden, är motiverade och har hög arbetsmoral, då de ofta står inför sitt första jobb. Genom att rekrytera i hela Norden får din verksamhet tillgång till kandidater som kan vara en resurs när det kommer till marknads- och kulturkännedom.

Din verksamhet involveras i förloppet, men Nordisk Jobstart+ går igenom kandidaterna – utan kostnad för din verksamhet – och försäkrar genom en kompetensgivande kurs att kandidaterna är väl rustade för att flytta till ett annat land och på en gång kan delta i uppgiftslösningen. Det är win-win för alla parter.


Vad är Nordisk Jobstart+?

Nordisk Jobstart+ är ett EU-finansierat ungdomsarbetslöshetsprojekt, som lägger fokus på ungdomar under 30 år som kan tänka sig att kickstarta sin karriär i ett annat nordiskt land. Projektet riktar sig mot verksamheter, som vill ta emot nordisk arbetskraft från Danmark, Norge eller Sverige.

Projektet hjälper verksamheter att värva motiverade ansökanden, och sekretariatet hjälper dessutom ansökanden med de praktiska omständigheterna i anknytning till flytten: hitta bostad, etablera försäkring och bank etc. Nordisk Jobstart+ är gratis för de involverade verksamheterna.