Målet med Nordisk Jobstart+ är att öka mobiliteten på den gemensamma arbetsmarknaden som utgörs av Norge, Danmark och Sverige. Utgångspunkten för projektet har identifierats på bakgrund av förbättrande processer som lever upp till utbud och efterfrågan av arbetskraft i programområdet.

Syftet med projektet är att skapa ett långvarigt och effektivt mobilitetsprojekt som består av ett stödpaket som specifikt riktas mot unga nyutexaminerade. Detta paket innehåller ett kursförlopp, nätverksskapande, coaching, matchning och förmedling av bostäder när projektdeltagaren har fått ett jobb. Syftet är att öka mobiliteten för att lyckas på arbetsmarknaden och riva eventuella barriärer.

Projektpartners på den svenska och danska sidan av Öresund identifierar hur de på bästa möjliga sätt kan hjälpa unga nyutbildade med en eftergymnasial utbildning in på arbetsmarknaden. Samtidigt bedöms det i Norge vilka områden på arbetsmarknaden som upplever störst utmaningar med att tillsätta tjänster. Kan utbudet och efterfrågan av jobb respektive ansökare anpassas, förbättras det generella resursanvändandet och regionens arbetsmarknad stärks.

Projektets deltagare kvantifieras utifrån kandidatinflödet, det vill säga hur många som deltar i projektet samt hur många som blir erbjudna ett arbete i ett annat nordiskt land. Målet är att ha 150 anmälda deltagare det första året, 200 deltagare det andra året, samt 250 deltagare det tredje året. Måluppfyllelsen för antalet är att förmedla arbete till 70% av deltagarna, vilket betyder att 105 deltagare erbjuds jobb det första året, 140 deltagare det andra året och 175 deltagare det tredje året. Arbetet kan vara av karaktären vikariat, tidsbegränsad anställning eller fast anställning i Norge, Sverige respektive Danmark.

Om Interreg Öresund Kattegatt Skagerrak

Projektet är finansierat av Interreg ÖKS (Öresund Kattegatt Skagerrak). Programmet är ett EU-program som stöttar projekt mellan danskar, svenskar och norrmän som löser gemensamma utmaningar inom fyra insatsområden i perioden 2014-2020.

Fler än 200 gemensamma projekt

Sedan 2007 har Interreg-programmet givit stöd till fler än 200 gemensamma skandinaviska projekt med över 103 miljoner Euro.

Projekten har bland annat...

- sett till att barnlösa danskar och svenskar kan få behandling på båda sidor av Öresund

- erbjudit fortbildning till 2500 medarbetare och arbetslösa

- besparat tre sjukhus 2,7 miljoner Euro om året genom att utveckla medarbetarnas idéer

143,4 miljoner Euro 2014-2020

Nästa programperiod i Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak löper från 2014-2020. Då finns ca. 127,6 miljoner Euro tillgängliga från den Europeiske Regionala Utvecklingsfonden och cirka 15,8 miljoner Euro från Norge.