AOF er Danmarks største og ældste oplysningsforbund. AOF laver oplysningsarbejde på både dag - aften og weekendkurser. AOF underviser blandt andet voksne ordblinde (OBU), i forberedende voksenundervisning (FVU) og danskuddannelsen. Desuden varetager AOF voksen- og efteruddannelsesopgaver samt vejleder og tilbyder skræddersyede kursusforløb for ansatte og ledige borgere - herunder dimittender. AOF arbejder også internationalt. AOF Danmark er landsforbund for landets AOF-centre, AOF aftenskoler, AOF daghøjskoler og AOF sprogcentre. AOF Danmarks opgave er at varetage AOF’s overordnede politiske interesser i en lang række råd, nævn og udvalg for at sikre de bedste rammebetingelser for AOF’s aktiviteter. Derudover koordinerer AOF Danmark en række landsdækkende indsatser, udviklingsprojekter og kampagner.

AOF har igennem sine 90 landsdækkende afdelinger lang erfaring med konkrete projekter, når det gælder rådgivning/vejledning om, hvordan ledige borgere - herunder dimittender - kommer i job eller uddannelse. De seneste år har mange oplevet, at deres job pludselig er forsvundet i takt med, at jobbene er flyttet til udlandet. AOF har derfor oparbejdet en stor ekspertise i at hjælpe personer videre til enten et andet arbejde eller til at få nye kompetencer.

AOF har derudover en tæt tilknytning til de faglige organisationer, a-kasserne og jobcentre og uddannelsesinstitutioner, der alle inddrages i samarbejdet med ledige dimittender. AOF Danmark har også indgået en lang række landsdækkende partnerskabsaftaler med de faglige organisationer, større landsdækkende private som offentlige virksomheder, boligorganisationer samt andre aktører på beskæftigelsesområdet med skræddersyede tilbud til såvel ledige som beskæftigede ude i virksomhederne. 

Kontakt

AOF Danmark
Molestien 7
2450 København SV
WWW.AOF.DK
Kontaktperson: Solvej Hune
Telefon: 4188 7770/6022 4890

AOF Center Hovedstaden

AOF Center Hovedstaden er en afdeling under AOF Danmark. AOF Center Hovedstadens mission er at skaffe ledige dimittender i beskæftigelse. Afdelingen tilbyder ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning – læsning og matematik (FVU) gratis til alle over 18 år. Undervisningsforløb tilpasses den enkelte deltager. 

Center Hovedstaden arbejder tæt sammen med både erhvervslivet, a-kasserne, de faglige organisatiooner og uddannelsesinstitutioner. 

Kontakt

Vermundsgade 1, 
2100 København Ø
Tlf. 36390020
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

ABL Consulting i Malmö AB er en del af ABF Malmö / Lomma, der er en del af Sveriges største voksenoplæringsforbund ABF. Hovedaktiviteterne er at give støtte og vejledning i karrierespørgsmål, karrierevalg, studier og tilpasning til arbejdsmarkedet. ABL arbejder bl.a. tæt sammen  med den svenske Arbetsförmedling – herunder Stöd og Matchnings ordningen. Der tilbydes både færdige uddannelsespakker samt tilpassede løsninger. Under navnet ABF Jobb arbejder vi med overgangsstøtte under den svenske Trygghetsfond TSL, hvor vi er blandt de bedste i Sverige, når det kommer til at få de studerende i job.

Kontakt

ABL Konsult i Malmö AB
Spånehusvägen 47
211 58 Malmö
Tlf: 0047 040 352425   
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Foreningerne Nordens Forbund (FNF) er et samarbejdsorgan for de nationale Norden-foreninger: Norden - Dansk forening for nordisk samarbejde, Pohjola-Norden,Centralförbund i Finland för nordiskt samarbete, Norrøna Félagið í Føroyum, Norræna félagið á Íslandi, Norden - norsk forening for nordisk samarbejd, Norden - svensk förening för nordiskt samarbete og Föreningen Norden på Åland, samt Foreningerne Nordens Ungdom.

Forbundets hovedopgave er at samordne de nationale foreningernes fælles interesser i arbejdet med at styrke det folkelige nordiske samarbejdet på alle niveauer. Forbundets principprogram bygger på de prioriteringer som Norden-foreningerne har gjort for sit nationale arbejde.

I de seneste 30 år har FNF fået indgående erfaring med at arbejde med arbejdsmarkedsspørgsmål gennem ungdomsmobilitetsprojektet Nordjobb. FNF oplever, der er stor efterspørgsel efter at arbejde i de nordiske lande. Knap 30.000 unge mennesker mellem 18-28 år har Nordjobb hjulpet med at finde et sommerferiejob samt bolig og kultur- og fritidsprogram. 

Kontakt

Foreningen Nordens Forbund 
Snaregade 10A
1205 København K
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jobcenter København, Ungecentret servicerer unge mellem 18 og 29 år, der modtager kontanthjælp eller uddannelsesydelse. Ungecentret henvender sig til unge under 30 år, der ikke har en lang videregående uddannelse. Hvis man har en lang videregående uddannelse hører man til Karrierestedet. 

Ungecentret har særligt fokus på at finde job og virksomhedspraktikker, til de unge der har gennemført en erhvervsuddannelse, eller en mellemlang videregående uddannelse. I Jobcenter København, Ungecentret har vi stor erfaring med Nordisk samarbejde og fokus på mobilitet på tværs af lande grænser i arbejdet med vores unge dimittender. Ungecentret har oparbejdet et stort nordisk netværk og de relevante medarbejdere har udviklet kompetencer i forhold til at vejlede de unge om de muligheder og udfordringer der er forbundet med at søge job i Norden.

Kontakt

Jobcenter København – Ungecentret
Skelbækgade 4
1717 København V
Danmark
Tlf. +45 82 56 56 82

Foreningen Norden i Norge er en politisk uafhængig medlemsorganisation, der arbejder for at styrke og udvikle nordisk samarbejde for alle, der bor i regionen. Vi tror, at et mere forenet Norden vil give flere muligheder for alle og føre til, at de nordiske lande har en stærkere stemme i den globale arena. Foreningen Norden henvender sig til enkeltpersoner, organisationer, virksomheder, skoler, biblioteker og kommuner, der vil styrke og udvikle nordisk solidaritet.

Foreningen Norden har 5.000 medlemmer i Norge. Sammen med vores søsterafdelinger i andre nordiske lande og selvstyrende regioner, har vi omkring 50.000 medlemmer.

Kontakt

Foreningen Norden, 
Harbitzalleen 24,
0275 Oslo
Norge
Tlf. +47 22516760 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.